Co Ty w ogóle opowiadasz?

Przeczytasz w 4 minut(y) Masochista Jako, iż aspiruje do bycia topowym blogerem motory­za­cyjnym — a brakuje mi już naprawdę niewiele, odkąd Blogo przeszedł na youtuby, a Pretnki pewnie wkrótce jadąc bokiem swoim E36, przytuli jakieś drzewo — zdarzy mi się obejrzeć w inter­netach, jakiegoś znawcę tematu prezen­tu­jącego najnowsze samochody. Mam też pewne skłon­ności masochi­styczne

Geneza

Przeczytasz w 2 minut(y) Wielo­krotnie zderzałem się z opiniami ludzi o samochodach, które nijak się mają do rzeczy­wi­stości, a przynaj­mniej do tej, jaką ja kreuje sobie w mojej głowie. Zafał­szowane reklamy samochodów. Portale motory­za­cyjne opisujące siebie jako „nieza­leżne”. Fala uwiel­bienia dla SUVów. Kastro­wanie samochodów przez ograni­czanie liczby cylindrów. Nie mogłem przejść koło tego obojętnie. Ten blog będzie sumą mojej frustracji, umiło­wania motory­zacji i abstrak­cyjnych teorii.